تجهیزات ایمنی کار

درخواست حذف این مطلب
تجهیزات ایمنی کار
بخش تجهیزات ایمنی کار سایت یک دو سه سازه سعی دارد با معرفی و فروش برترین های این بخش قدمی کوچک اما مهم و تاثیرگذار در ارتقا اچ- اس- ای در صنعت ساختمان که بعنوان یکی ازصنایع مهم و مادر، بخش بسیار بزرگی از صنایع کشور را به خدمت گرفته است بردارد.
اهمیت موضوع hse ( ایمنی، بهداشت و محیط زیست) درصنعت ساختمان تا اندازه ای است که مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان بطور خاص به ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا پرداخته است. همچنین در مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان نیز بحث تابلوها و علائم هشدار شرح داده شده است. از اینرو وجود کارشناسان اچ- اس- ای و به کارگیری برترین م ومات مرتبط با آن در کلیه صنایع و به ویژه صنایع دارای فرایندهای مخاطره آمیز مانند صنعت ساختمان احساس میشود.
(health safety environment (hse
hse که مخفف health safety environment می باشد بیانگر نظام مدیریت یکپارچه با ایجاد بستر فرهنگی خلاق و نگرشی سیستماتیک و نو، به تبیین تأثیر متقابل عوامل بهداشت، ایمنی و محیط زیست پرداخته و از این طریق کاستی ها، خطرات بالقوه، حوادث و مشکلات را بطور نظام مند مورد ارزی قرار داده و روشهای مبتنی بر پیشگیری را ارائه میدهد.
تجهیزات ایمنی کار
نظام مدیریت hse
هرچند دستی به نظامی خلاق در ساختار نظام مدیریت فراگیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست و رویکرد یکپارچه سازی فرایند ها و گردش کار و فعالیتهای سه گانه بهداشت، ایمنی و محیط زیست در کلیه سطوح نیازمند تلاشهای زیادی است اما متخصصین و مدیران درسالهای اخیر گامهای مؤثری در جهت شکل گیری این ساختار و ارتقاء اه این نظام مدیریتی برداشته اند.
برای ید کلیه تجهیزات ایمنی کار می توانید از بخش "hse و تجهیزات ایمنی" سایت یک دو سه سازه بازدید و یا در ساعات اداری با شماره های 28425424 و 28428787 تماس حاصل نمایید.